แบบห่วงพวงกุญแจ

แบบห่วงพวงกุญแจยาง

รูปแบบของห่วงที่ใช้กับพวงกุญแจ สามารถเลือกแบบที่ชื่นชอบจากทางเราซึ่งจะมีแบบ 7 แบบหลัก โดยมีค่าใช้จ่ายต่างกัน โดยห่วงแบบที่ 1 จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่แบบอื่นๆจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมชิ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกแบบอื่นๆที่ชื่นชอบและส่งมาให้ทางเราประเมินค่าใช้จ่ายได้เช่นกัน หากวัสดุที่เป็นตัวอย่างสามารถจัดทำได้ทางเรายินดีให้บริการเช่นกัน